Magazyn-Online.com - e-wydania dla profesjonalistów

O nas

EI 850x300 compressed

 

„Elektroinstalator" jest skierowany do specjalistów w branży elektrotechnicznej, energetycznej i energoelektronicznej. Na łamach czasopisma wiele miejsca poświęcamy budowie i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych, aparaturze łączeniowej i zabezpieczającej, rozdzielnicom elektrycznym niskiego napięcia, napędom i sterowaniu, automatyce przemysłowej, ochronie przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięciom łączeniowym, aparaturze kontrolno-pomiarowej.


W ostatnich latach znaczącą rolę odgrywają tematy poświęcone systemom instalacji w inteligentnych budynkach (KNX/EIB), efektywności energetycznej w przemyśle i w oświetleniu oraz pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych. W magazynie informujemy na bieżąco o zmianach w normalizacji, o nowych przepisach i rozporządzeniach dotyczących branży elektrycznej.


„Elektroinstalator" ma charakter czasopisma informacyjno-edukacyjnego. Propagujemy wiedzę techniczną, informujemy o nowościach produktowych, prezentujemy porównania i przeglądy wyrobów dostępnych na rynku. Informujemy o tym, co ciekawego dzieje się w branży i w środowisku z nim związanym (wywiady, ważne imprezy targowe, konferencje). Oprócz zeszytów (11 numerów w skali roku) wydajemy Katalog firm instalacyjnych w branży elektrycznej oraz dodatki tematyczne, związane z nowoczesnymi technologiami (m.in. energooszczędne źródła światła, w tym technologie LED i OLED, systemy o inteligencji rozproszonej) oraz z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii (np. fotowoltaika).

 

Logowanie